Normativa / Ordenances generals


En aquesta pàgina trobareu les ordenances i reglaments generals, organitzatius i de serveis que s'hagin publicat pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998 en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació


Títol Document Url
Pla estratègic de subvencions 2024-2025Pla estratègic de subvencions 2024-2025 Enllaç
Pla de salut 2023-2027Pla de salut 2023-2027 Enllaç
Protocol d'assetjament laboral i sexualProtocol d'assetjament laboral i sexual Enllaç
Pla Intern d'Igualtat de Gènere Pla Intern d'Igualtat de Gènere (2019-2022) Enllaç
Pla Intern d'Igualtat de Gènere (2021-2024) Enllaç
Codi de bon governCodi de bon govern Enllaç
Ordenança municipal reguladora de l'atorgament de llicències de 1a ocupació dels edificisOrdenança municipal reguladora de l'atorgament de llicències de 1a ocupació dels edificis Enllaç
ordenança municipal reguladora dels residus de la construccióordenança municipal reguladora dels residus de la construcció Enllaç
Ordenança de convivència i civisme de Roda de TerOrdenança de convivència i civisme de Roda de Ter Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en les activitats d'edificació i ús del sòlOrdenança municipal reguladora de la intervenció administrativa en les activitats d'edificació i ús del sòl Enllaç
Ordenança sobre l'estalvi d'aigua al terme municipal de Roda de TerOrdenança sobre l'estalvi d'aigua al terme municipal de Roda de Ter Enllaç
Ordenança municipal sobre publicitat directa a les bústiesOrdenança municipal sobre publicitat directa a les bústies Enllaç
Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar tèrmicaOrdenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar tèrmica Enllaç
Ordenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar fotovoltàicaOrdenança sobre la incorporació de sistemes de captació solar fotovoltàica Enllaç
Ordenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracionsOrdenança municipal reguladora dels sorolls i les vibracions Enllaç
Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics i informàtics d'ús públicOrdenança reguladora dels establiments de serveis telefònics i informàtics d'ús públic Enllaç
Ordenança reguladora de la instal·lació d'antenes, aparells de climatització i altres elements assimilables en l'exterior dels immoblesOrdenança reguladora de la instal·lació d'antenes Enllaç
Ordenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicacióOrdenança municipal reguladora de les activitats i instal·lacions de radiocomunicació Enllaç
Ordenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a Roda de TerOrdenança municipal reguladora del lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici a Roda de Ter Enllaç
Ordenança municipal de recollida de residusOrdenança municipal de recollida de residus Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de solars i terrenysOrdenança municipal reguladora de la conservació Enllaç
Ordenança de participació ciutadanaOrdenança de participació ciutadana Enllaç
Ordenança reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanesOrdenança reguladora dels ajuts per a la rehabilitació de façanes Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal ambiental, de seguretat i salut públicaOrdenança d'intervenció municipal ambiental Enllaç
Ordenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreativesOrdenança d'intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives Enllaç
Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyiaOrdenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia Enllaç
Ordenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda de TerOrdenança municipal reguladora del mercat de venda no sedentària de Roda de Ter Enllaç
Reglament del cementiri municipalReglament del cementiri municipal Enllaç
Reglament d'honors i distincions de l'ajuntament de Roda de TerReglament d'honors i distincions de l'ajuntament de Roda de Ter Enllaç
Reglament del servei de proveïment d'aigua potableReglament del servei de proveïment d'aigua potable Enllaç
Reglament bàsic d'ús de les instal·lacions esportives municipalsReglament bàsic d'ús de les instal·lacions esportives municipals Enllaç
Reglament del Consell Escolar de Roda de TerReglament del Consell Escolar de Roda de Ter Enllaç
Reglament de règim intern de l'E SPAIReglament de règim intern de l'ESPAI Enllaç
Reglament municipal de la borsa de voluntariatReglament municipal de la borsa de voluntariat Enllaç
Reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica a les que tinguin un import fins a 5.000,00 €Reglament d'exclusió de l'obligació de presentar factura electrònica a les que tinguin un import fins a 5.000 Enllaç
Reglament regulador del servei públic de la biblioteca Bac de Roda de Roda de TerReglament regulador del servei públic de la biblioteca Bac de Roda de Roda de Ter Enllaç
Reglament dels vigilants de l'ajuntament de Roda de TerReglament dels vigilants de l'ajuntament de Roda de Ter Enllaç
Reglament regulador de la utilització de la carpa municipalReglament regulador de la utilització de la carpa municipal Enllaç

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 28-07-2022 12:08