Associació horts socials de la Muntanyeta

La finca on hi ha els Horts de la Muntanyeta és un bé propietat de l’Ajuntament de Roda de Ter, ubicada al començament del C/ dels Molins. La zona destinada als horts està dividida en 25 unitats de conreu numerades o parcel·les numerades i 3 parcel·les més grans per entitats i formació. L’ús de les parcel·les és exclusivament hortícola ecològic.

Per poder-hi conrear es necessita una llicència d’ocupació i ús temporal atorgada per l’ajuntament, que té una vigència de 4 anys. Les condicions per poder sol·licitar la llicència són: ser major d’edat, estar empadronat al municipi i no disposar ni conrear cap altre terreny agrícola. També poden sol·licitar la llicència les entitats registrades al municipi, sempre que n’acreditin un ús pedagògic, terapèutic o social.

Mitjançant la publicació d’edictes al taulell d’anuncis i al web de l’Ajuntament, es convoquen els concursos de pública concurrència per obtenir les llicències d’ús. Les sol·licituds s’han de presentar al Registre de l’Ajuntament dins el termini que assenyali l’anunci.

 

Carrer dels Molins, s/n 08510 - Roda de Ter

Última revisió 2021-06-08 12:06:25