Agermanament Sense Fronteres (ASF)

ASF és una ONG catalana que treballa per poblats del centre del Camerun ajudant a fer pous (l’aigua està contaminada i provoca molta mortalitat), ajudant a crear cooperatives sobretot de dones i a crear sis escoles maternals i una d’artesania. Tot ho fa mitjançant la coordinació amb un equip de tècnics camerunesos que hi treballen in situ.

Són un equip d’unes 20 persones voluntàries de Roda i d’altres pobles d’Osona que en col·laboració amb gairebé tots els ajuntaments organitzen actes molt diversos per recollir diners i sensibilitzar la població (xerrades, exposicions, teatre, concerts...). Sovint van també a escoles i instituts a presentar la situació del Camerun amb vídeos, powers, regalant-los alguns dels llibres que han fet, fotos grans, clauers, mascaretes…

 

C/ Pere Almeda, 17 (parròquia) 08510 - Roda de Ter

Última revisió 2021-06-22 12:13:11