Ordre del dia del Ple de novembre de 2023

Última revisió 20-11-2023 13:16
17/11/2023

El Ple de novembre tindrà lloc el dimarts 21, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter. 

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA:

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SENYORA MARIA NEUS BUSQUETS ALIBES

2.- PART RESOLUTIVA

2.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 17 d'octubre de 2023

2.2.- Dictamen relatiu a la designació de representants de l'Ajuntament de Roda de Ter a organismes.

2.3.- Dictamen relatiu a l'aprovació inicial de la  modificació de crèdit per suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 8/2023 al Pressupost General

2.4.- Dictamen relatiu al nomenament de membres de la Comissió Informativa i la Comissió Especial de Comptes.

2.5.- Dictamen relatiu a l'aprovació de la prorroga del contracte de servei de conservació i manteniment de les zones verdes, equipaments municipals i espais lliures i la conservació i manteniment dels jocs infantil del municipi de Roda de Ter

2.6.- Dictamen relatiu a l'aprovació del Pla d'etapes d'aplicació de la Relació de Llocs de Treball

2.7.- Dictamen relatiu a l'aprovació de l'increment retributiu addicional del 0,5% previst en la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023

2.8.- Dictamen relatiu a la suspensió de tramitacions i llicencies en l'àmbit que compren el PAU 10.

3.- PART DE CONTROL

3.1.- Donar compte de la modificació de la composició dels grups polítics municipals

3.2.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde

3.3.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

4.- MOCIONS

4.1.- Proposta de moció grup municipal Junts Roda de ter per un poble més inclusiu

4.2.- Proposta de moció del grup Ara Roda relativa a la gratuïtat de l'Escola Bressol.

4.3.- Proposta de moció del Grup municipal Ara Roda relativa a la millora de la seguretat en els parcs infantils.

4.4.- Proposta de moció del Grup municipal Ara Roda relativa a la normativa de Convivència i Civisme.

5.- PRECS I PREGUNTES

6.- URGENCIES

 

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

 

Ple municipal
Ple municipal