canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

">

Ordre del dia del Ple de maig de 2024

Última revisió 17-05-2024 10:50
17/05/2024

El Ple de maig  tindrà lloc el dimarts 21, a les 19h, i es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament de Roda de Ter. També es podrà seguir a través del canal de Youtube de l'Ajuntament de Roda de Ter. Els veïns i veïnes poden presentar preguntes al ple fins al dia abans de la celebració del ple, a les 14h, al correu rodadeter@rodadeter.cat.

A continuació, podeu llegir l'ordre del dia.

 

ORDRE DEL DIA:

1.- PART RESOLUTIVA
1.1.- Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 16 d'abril de 2024
1.2.- Dictamen relatiu a l’acord d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 04/2024 en la modalitat de transferència de crèdit
1.3.- Dictamen relatiu a l'acord d'aprovació de l'expedient de declaració del so de les campanes de la parròquia de St. Pere de Roda com a BCIL 16052024
1.4.- Dictamen relatiu a l’acord d'aprovació inicial de la modificació de crèdit número 5/2024 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari.

2.- PART DE CONTROL
2.1.- Donar compte de les resolucions de l'alcalde
2.2.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
2.3.- Donar compte del període mig de pagament (pmp) del primer trimestre de l’exercici 2024
2.4.- Donar compte de l'execució del pressupost en el primer trimestre de 2024
2.5.- Donar compte de l'informe de morositat corresponent al primer trimestre de 2024
2.6.- Donar compte de l'informe corresponent a les factures sobre les que han transcorregut mes de tres mesos fins al reconeixement de l'obligació
2.7.- Donar compte de la resolució d'alcaldia de 19 d’abril de 2024 aprovant la liquidació del pressupost de l'exercici 2023
2.8.- Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.- MOCIONS
3.1.- Proposta de moció del Grup Municipal Ara Roda per a resoldre el problema del trànsit a Roda de Ter
3.2.- Proposta de moció del Grup Municipal Ara Roda per a la creació d'elements visuals d'identificació de zones verdes, espais d'ombra i refugis climàtics a Roda de Ter.
3.3.- Proposta de moció del Grup Municipal Junts per Roda de Ter a favor de la variant
3.4.- Proposta de moció del Grup Municipal Junts per Roda de Ter per al replanteig del sistema de subvencions a les associacions.

4.- URGÈNCIES

5.- PRECS i PREGUNTES

Ple municipal
Ple municipal