Normes de circulació per a Patinets elèctrics

Última revisió 25-02-2021 12:40
25/02/2021

Els VMP són vehicles d'una o més rodes, moguts per un motor elèctric, que poden assolir una velocitat d'entre 6 i 25 km/h.

No poden circular per vies interurbanes, travesseres, autopistes, autovies, ni túnels urbans.

Els VMP només poden circular per vies urbanes.

Les normes poden ser diferents en cada municipi. Segiu aquestes instruccions si el vostre municipi no disposa de regulació municipal.

Vehicles de mobilitat personal
Vehicles de mobilitat personal