Jornada de portes obertes i període de preinscripció a la Llar d'infants municipal curs 2016-2017

Última revisió 07-07-2020 18:25
07/04/2016

La jornada de portes obertes és el dissabte 16 d'abril de 10 a 12 del matí.

Fins als tres anys els nens i les nenes poden anar a la llar d'infants on cursen el primer cicle de l'educació infantil (que té caràcter no obligatori). L'edat mínima que han de tenir per accedir-hi és de 16 setmanes, complertes el dia 1 de setembre de l'any que s'inicia el curs. La Llar d'infants municipal de Roda de Ter és un centre d'educació infantil per a nens/es de 4 mesos a 3 anys. El seu horari és de 8 del matí a 6 de la tarda. Ofereix també servei de menjador, amb cuina pròpia i ecològica. Per més informació podeu anar a la:

Jornada de portes obertes: dissabte 16 d'abril de 10 a 12 del matí.

Totes les famílies interessades a portar el seu fill/a a la llar d'infants han de reservar plaça, presentant una sol·licitud en el període de preinscripció. Les dates per a realitzar la preinscripció per al proper curs són: del 9 al 13 de maig de 2016

L'horari de preinscripció del centre és:
De 10 a 11 del matí i de 2/4 de 4 a 2/4 de 5 de la tarda.

Documentació que cal presentar:

- Sol·licitud de preinscripció (la facilitarà el centre, o bé la podeu trobar a la web del Departament d'Educació).
- Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació
- Original i fotocòpia del DNI, passaports o altres documents d'identitat del pares, la mare o el/la tutor/a.
- Més la documentació necessària per al·legar la puntuació dels criteris de baremació.

Criteris de baremació: per ordenar les sol·licituds d'admissió quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, s'apliquen en primer lloc els criteris generals de prioritat que correspongui, en cas d'empat s'apliquen els criteris complementaris, i si encara hi ha empat es fa per sorteig públic.

Criteris generals:

- Existència germans matriculats al centre o pares a tutors treballant-hi: 40 punts
- Per residència als municipis de Roda de Ter i Masies de Roda: 30 punts
- Beneficiaris de la renda mínima d'inserció : 10 punts
- Certificat de disminució igual o superior al 33 % de l'alumne, pares o germans: 10 punts

Criteris complementaris:

- Família nombrosa o monoparental: 15 punts
- Pare, mare, tutors o germans hagin estat escolaritzats al centre: 5 punts.
- Malaltia crònica de l'alumne del sistema digestiu, endocrí o metabòlic: 10 punts
- Per cada un dels membres responsables de la família que treballi: 10 punts
- En cas de famílies en situació de risc social (informe de serveis socials): 20 punts