Entra en vigor la prohibició de vendre articles de plàstic d'un sol ús

Última revisió 14-07-2021 14:58
14/07/2021

Aquest 3 de juliol ha entrat en vigor la prohibició de la venda dels següents articles de plàstic d'un sol ús: coberts, plats, canyes, pals per aguantar globus, bastonets i recipients per aliments fets de porexpan. També es prohibeixen els productes fabricats amb plàstic oxodegradable.

El juny de l'any passat es va aprovar l'avantprojecte de la nova llei de residus espanyola (Ley de Residuos i Suelos contaminados). Aquest avantprojecte de llei transposa la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de maig, sobre Residus, i la  Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic, i actualment es troba en tramitació parlamentària. El juny de l'any passat es va aprovar l'avantprojecte de la nova llei de residus espanyola (Ley de Residuos i Suelos contaminados). Aquest avantprojecte de llei transposa la Directiva (UE) 2018/851, de 30 de maig, sobre Residus, i la  Directiva (UE) 2019/904, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic, i actualment es troba en tramitació parlamentària.

Té dos objectius principals: el primer, de caràcter general, és protegir el medi ambient i la salut humana aplicant mesures de prevenció de residus i de reducció de l'impacte de l'ús dels recursos. El segon objectiu, més específic, és reduir alguns productes de plàstic en concret. 

Amb independència d’aquesta transposició, aquest 3 de juliol ha entrat en vigor la prohibició de la venda dels següents articles de plàstic d'un sòl ús: coberts, plats, canyes, pals per aguantar globus, bastonets i recipients per aliments fets de porexpan. També es prohibeixen els productes fabricats amb plàstic oxodegradable.