El ple de febrer de l'Ajuntament de Roda de Ter fa un reconeixement a Muriel Casals

Última revisió 07-07-2020 18:25
22/02/2016

El ple va aprovar la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del reglament del servei de vigilants municipals de Roda de Ter

L'Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el dimarts 16 de febrer el ple ordinari. Després de l'aprovació de l'acta de la sessió anterior, el ple va aprovar l'actualització dels preus del servei de recollida de residus, presentats per Recollida de residus d'Osona. En aquests preus, del conveni que es va signar l'any 1996, s'aprova per ple la modificació de l'1% en el preu del transport i recollida, i també s'hi suma la recollida en dies festius. Un punt que va ser aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern (IPR i CiU) i l'abstenció de l'oposició (ERC). ERC es va abstenir per «coherència política» per considerar que és un tràmit que durant la legislatura passada no calia aprovar-lo al ple i «per ser coherent amb el que ja vam dir en el ple de pressupostos i que vam votar en contra».

El ple va fer l'aprovació provisional de l'ordenança fiscal número 43 reguladora de la taxa per a la recollida, trasllat i manteniment dels gossos abandonats en el terme municipal. L'alcalde Albert Serra va explicar que a vegades es troben gossos abandonats, els quals es traslladen fins a les instal·lacions municipals, i els propietaris hauran de pagar una taxa de 50 euros a l'hora d'anar-los a recollir. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

El ple va aprovar la creació d'una comissió d'estudi per a la redacció del reglament del servei de vigilants municipals de Roda de Ter. La comissió d'estudi estarà presidida per l'alcalde Albert Serra i estarà formada per Francesca Costa (regidora en representació del grup municipal d'IPR), Antoni Escarrabill (regidor en representació del grup municipal de CiU), Jordi Bonilla i Francesc Xavier Montané (regidors en representació del grup municipal d'ERC). A més del personal tècnic dels dos vigilants municipals de Roda de Ter que estan actualment en plantilla i la secretària-interventora de la corporació. També s'hi podran incorporar un o diversos experts externs. L'alcalde Albert Serra va explicar que el servei dels vigilants municipals és una prioritat i cal reforçar-lo i va afegir que «és un tema prou important perquè ens hi involucrem equip de govern i oposició i fem un reglament el màxim de consensuat». Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

Mocions:
Moció presentada per ERC de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, el qual va ser aprovat en el Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016. Aprovada per unanimitat.

Acord d'urgència:
El ple va aprovar l'urgència d'un acord i tot seguit va procedir a la seva aprovació sobre la sol·licitud d'ampliació de pròrroga del desenvolupament de les actuacions del projecte d'intervenció integral al barri del nucli antic de Roda de Ter, en el marc de la Llei de Barris. L'oposició va demanar a l'equip de govern que si es «desencalla» el Pla de Barris, a banda de les eines de participació i discussió que ja hi ha establertes en el Pla de Barris, hi hagi discussió prèvia amb tots els grups municipals a l'hora de definir les prioritats d'actuació. L'alcalde els va recordar que formen part de la comissió de seguiment, tot i que va reconèixer que és un òrgan més polític i de donar comptes, i va afegir que «hem de posar-nos tots a treballar en aquest sentit». Aquest punt va ser aprovat per unanimitat.

Després del torn de precs i preguntes, el ple va fer un reconeixement a Muriel Casals, que va morir el passat 14 de febrer. L'alcalde va qualificar aquesta economista, professora universitària i presidenta d'Òmnium Cultural com «una de les artífex i cara visible del procés independentista» i va tancar el ple amb una frase de Casals: «No som aquí per buscar un somni sinó que nosaltres som el somni».