Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Nou cartipàs de l’Ajuntament de Roda de Ter

Bookmark and Share
El ple extraordinari del 21 de juliol de 2020 va ser el primer amb Roger Corominas (ERC) d'alcalde.
Ampliar en una finestra emergent El ple extraordinari del 21 de juliol de 2020 va ser el primer amb Roger Corominas (ERC) d'alcalde.
En el ple del 21 de juilol de 2020 es va donar compte del nou cartipàs de l'Ajuntament de Roda de Ter.
Ampliar en una finestra emergent En el ple del 21 de juilol de 2020 es va donar compte del nou cartipàs de l'Ajuntament de Roda de Te
Data de publicació: 25.07.20 08:45
L'Ajuntament de Roda de Ter va celebrar un ple extraordinari el dimarts 21 de juliol en el qual es va donar compte del nou cartipàs del consistori rodenc.

El ple extraordinari del dimarts 21 de juliol va ser el primer ple amb Roger Corominas com alcalde de Roda de Ter, el qual va ser nomenat nou alcalde de la Corporació en el ple celebrat el 8 de juliol de 2020, i amb un equip de govern format pels regidors Roser Montané, Roger Canadell, Núria Arrebola i Toni Mas d'ERC i els dos regidors no-adscrits a cap partit polític Joan Moreno i Marina Quintana.

En el ple del dimarts 21 de juliol de 2020, es va donar compte dels decrets de nomenament de tinents d'alcalde, de nomenament dels membres de la junta de govern local i la delegació de competències de l'alcaldia a la junta de govern local. També es va donar compte del decret de delegacions de regidories.

El nou cartipàs de l'Ajuntament de Roda de Ter:
- ROGER COROMINAS I BERLOSO, ALCALDE: URBANISME I HISENDA
- ROSER MONTANÉ I TARDÀ: COMUNICACIÓ, JOVENTUT.
- JOAN MORENO I PARÉS: SERVEIS, MEDI AMBIENT, GOVERNACIÓ.
- NÚRIA ARREBOLA GÓMEZ: PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, TURISME I SALUT.
- ROGER CANADELL I RUSIÑOL: CULTURA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
- TONI MAS I FEBRER: ACCIÓ SOCIAL I ESPORTS.
- MARINA QUINTANA I VERGÉS: EDUCACIÓ, IGUALTAT.

En el ple també es va establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el tercer dimarts de cada mes, no festiu, a les 19:00 hores, a la Sala de Plens de l'Ajuntament (excepte el mes d'agost). Si és festiu, es podrà avançar o endarrerir la data, i també, excepcionalment, per resolució motivada de l'alcalde si concorren raons que ho justifiquin.
Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, tindran lloc els dimarts a les 18:30, a la sala de sessions de l'Ajuntament, amb l'excepció del mes d'agost que no hi haurà sessió. Si és festiu, o excepcionalment concorren causes que ho justifiquin, es podran avançar o endarrerir a criteri de l'alcalde.
Aquest punt va ser aprovat amb 7 vots a favors dels membres d'ERC i els 2 regidors no adscrits i 6 abstencions dels regidors d'IPR i Junts per Roda.

El ple va aprovar la proposta d'acord relatiu a la creació de la comissió informativa i la comissió especial de comptes i nomenament dels seus membres.

Composició de la Comissió Informativa
- Pel grup d'ESQUERRA REPUBLICANA: ROSER MONTANÉ I TARDÀ. Suplent: ROGER CANADELL I RUSIÑOL
- Pel grup d'IpR: ALBERT SERRA I VERGARA. Suplent: YOLANDA TRISTANCHO MANSO
- Pel grup de JUNTS PER RODA: ALBERTO AGUILAR MARTÍ
- Pels regidors no adscrits JOAN MORENO I PARÉS i MARINA QUINTANA VERGÉS.

Composició de la Comissió Especial de Comptes
- Pel grup d'ESQUERRA REPUBLICANA: ROSER MONTANÉ TARDÀ. Suplent: ROGER CANADELL RUSIÑOL
- Pel grup d'IpR: ALBERT SERRA I VERGARA. Suplent: YOLANDA TRISTANCHO MANSO
- Pel grup de JUNTS PER RODA: ALBERTO AGUILAR MARTÍ.
- Pels regidors no adscrits JOAN MORENO I PARÉS i MARINA QUINTANA VERGÉS.

Aquest punt va ser aprovat amb 7 vots a favor dels membres d'ERC i els 2 regidors no adscrits i 6 abstencions dels regidors d'IPR i Junts per Roda.


L'últim punt de l'ordre del dia va ser el nomenament dels representants de l'ajuntament als organismes dels quals forma part:

o Comitè d'avaluació i seguiment del Pla de barris: (5) ROGER COROMINAS I BERLOSO, JOAN MORENO I PARÉS, NÚRIA ARREBOLA GÓMEZ, ALBERT SERRA I VERGARA, ALBERT AGUILAR I MARTÍ.
o Comissió d'Escolarització Primària d'Osona, creada per resolució del dia 27 de febrer de 1998 de la Delegada Territorial de Barcelona – Comarques: (1) MARINA QUINTANA VERGES.
o Consell Escolar Municipal: (2) ROGER CANADELL I RUSIÑOL I MARINA QUINTANA I VERGES.
o Consell escolar de l'Escola de Música, creat per acord del ple d'aquest ajuntament el dia 16 de novembre de 1998: (1) MARINA QUINTANA I VERGES.
o Consell Escolar de l'escola Mare de Déu del Sòl del Pont: (1) MARINA QUINTANA I VERGES.
o Consell Escolar de l'escola Emili Teixidor: (1) MARINA QUINTANA I VERGES.
o Consell Escolar de l'Institut Miquel Martí i Pol: (1) MARINA QUINTANA I VERGES.
o Consorci del Ter: (1) JOAN MORENO I PARÉS
o Consorci de Comunicació Local: (1) ROSER MONTANÉ TARDÀ.
o Fundació privada de l'Esquerda: (3) ROGER COROMINAS I BERLOSO, ROGER CANADELL RUSIÑOL I MONTSERRAT GARCIA GARCIA.
o Fundació privada de Miquel Martí i Pol: (4) ROGER COROMINAS I BERLOSO, ROGER CANADELL I RUSIÑOL, ALBERT SERRA I VERGARA, ALBERT AGUILAR I MARTÍ.
o Fundació privada de Can Planoles: (4) ROGER COROMINAS I BERLOSO, TONI MAS I FEBRER, MARC VERDAGUER IBORRA, ALBERT AGUILAR I MARTÍ.
o Consorci del Govern Territorial de Salut d'Osona: (1) NÚRIA ARREBOLA GÓMEZ.
o Xarxa local de consum de la Diputació de Barcelona: (1) NÚRIA ARREBOLA GÓMEZ.
o Creacció agència d'emprenedoria, innovació i coneixement, SL: (1) NÚRIA ARREBOLA GÓMEZ.
o Associació Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona: (1) JOAN MORENO I PARÉS.
o Consorci d'Osona de Serveis Socials: (1) TONI MAS I FEBRER
o Osona Turisme: (1) NÚRIA ARREBOLA GÓMEZ.
o LOCALRET: (1) ROSER MONTANÉ TARDÀ.
o AMI: (1) ROGER COROMINAS I BERLOSO.
o AMTU: (1) JOAN MORENO I PARÉS

Aquest punt va ser aprovat amb 7 vots a favor dels membres d'ERC i els 2 regidors no adscrits i 6 vots en contra dels regidors d'IPR i Junts per Roda.

El ple es va poder celebrar de forma presencial a la sala de plens però amb aforament limitat de públic, seguint les mesures de seguretat per protegir-nos de la propagació de la COVID-19. En finalitzar el ple, l'alcalde va aixecar la sessió i es va donar pas a la intervenció del públic tal com contempla el reglament de Participació Ciutadana. Els plens de l'Ajuntament de Roda de Ter es poden seguir en directe a través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament i també es poden visualitzar al canal de Youtube.COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

En un dels punts de l'ordre del dia es va donar compte de la composició dels grups polítics municipals o els seus portaveu. L'Ajuntament de Roda de Ter queda format per Esquerra Republicana, Independents per al Progrés de Roda, Junts per Roda, i els dos regidors no adscrits a cap partit polític Joan Moreno i Marina Quintana.
Els regidors Joan Moreno i Marina Quintana, que s'havien presentat a les eleccions municipals del 2015 amb les sigles Junts per Roda, tindran la consideració de membres no adscrits a cap grup polític. Des de la presidència del Partit Demòcrata Europeu Català es va emetre un certificat segons el qual la direcció executiva nacional havia acordat l'expulsió com associats del partit de Moreno i Quintana, els quals fins al moment formaven part del Grup Municipal Junts per Roda.
Només el regidor o els regidors d'una mateixa llista electoral poden constituir un grup municipal i els regidors que abandonen el grup format per la candidatura per la qual es van presentar a les eleccions locals, de forma voluntària o per expulsió, no poden integrar-se en el grup mixt, sinó que queden com a regidors no adscrits. Albert Aguilar, únic membre del grup municipal Junts x Roda que no ha estat expulsat pel partit i que va presentar la candidatura per la qual va concórrer a les eleccions, és el legítim representant del grup municipal Junts per Roda i portaveu i queden expulsats del grup Joan Moreno i Marina Quintana.
Els regidors que queden en la condició de no adscrits tenen els deures i els drets individuals, inclosos els de caràcter material i econòmic, que segons les lleis que formen part de l'estatut dels membres de les corporacions locals i participen en les activitats pròpies de l'Ajuntament de manera anàloga, a la de la resta de Regidors.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: