Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Ofertes de feina a l'Ajuntament de Roda de Ter

Bookmark and Share
Ofertes de feina a l'Ajuntament de Roda de Ter
Ampliar en una finestra emergent
Data de publicació: 02.10.19 12:05
Obertes les convocatòries per a la selecció d'un/a Tècnic/a mitjà/ana de Joventut i la creació de borses de treball de conserge d'escoles i operari/a de manteniment.

BORSA DE TREBALL DE PLACES D'OPERARI/A DE MANTENIMENT
Termini de presentació de sol·licituds: 10/10/2019

Tasques a desenvolupar:
Generals: manteniment de les instal·lacions de: depuració d’aigua, instal·lació elèctrica, instal·lació d’aigua, grup electrogen, calefacció i climatització, i megafonia, jardineria així com aquelles altres que en un futur puguin instal·lar-se a les instal·lacions esportives municipals.
Específiques:
- Control i vigilància dels accessos. Cura de que es compleixin les normes d’ús de les instal·lacions.
- Control, vigilància, manteniment i petites reparacions de les instal·lacions esportives municipals. (bombes de calor, calderes, etc., de tot el complex esportiu).
- Control i vigilància de l’estat de conservació de finestres i portes, i si s’escau, petites reparacions.
- Tasques de manteniment del material esportiu existent.
- Realització diària del control i prevenció de la legionel·losi. Registre de dades.
- Obrir i tancar les instal·lacions esportives.
- Control d’estoc i consum de productes químics i de neteja.
- Gestió de la contractació menor per a la realització de tasques de manteniment específiques.
- Manteniment de la gespa artificial del camp de futbol.
- Tasques de neteja de les instal·lacions esportives (pistes, grades, deixalles, etc.)


TÈCNIC/A MITJÀ/ANA DE JOVENTUT (Dinamitzador/a cultural i juvenil)
Termini de presentació de sol·licituds: 16/10/2019

Tasques a desenvolupar:
Generals:
- Relacionar-se amb organismes públics comarcals i nacionals.
- Desenvolupar les activitats i projectes inclosos en el Pla Local de Joventut de Roda de Ter.
- Proposar de forma proactiva projectes, jornades i altres activitats.
- Coordinar projectes de la regidoria de Joventut.
- Controlar la despesa i preparar el pressupost.
- Desenvolupar projectes TIC.
- Suport a altres projectes emanats del govern local.
Específiques:
- Programar activitats a l’E spai.
- Coordinar les activitats.
- Redactar i supervisar subvencions.
- Elaborar, amb caràcter anual, la memòria corresponent.
- Dinamitzar les xarxes socials de l’àrea corresponent.
- Recolzament a les entitats locals.
- Avaluar i fer seguiment de les activitats i projectes.
- Incloure la visió educativa en totes les accions.
- Qualsevol altra funció que li sigui atribuïda.


BORSA DE TREBALL DE PLACES DE CONSERGE D'ESCOLES
Termini de presentació de sol·licituds: 17/10/2019

Tasques a desenvolupar:
- Vigilància i custòdia del centre.
- Manteniment de l'edifici escolar.
- Facilitar el desenvolupament dels actes que la comunitat escolar organitzi.
- Complir els encàrrecs, avisos o altres comissions d’ordre intern de l’escola o relatius a l’Ajuntament que els siguin encomanats per la direcció del centre o per l’Ajuntament. Fer-se càrrec de la custòdia i lliurament puntual de la correspondència, comunicats, informacions externes o documents que es rebin adreçats a la direcció, membres del consell escolar, claustre, personal no docent, associació de pares, alumnes, o qualsevol dels òrgans de gestió de l’escola.
- Atendre el telèfon i les crides a la porta d’entrada de l’edifici o recinte de l’escola.
- Tenir a punt una farmaciola d’acord amb les instruccions rebudes per la direcció del centre.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:
Les sol·licituds per participar a la convocatòria es poden presentar presencialment al registre general de l'Ajuntament o bé telemàticament a través de la Seu electrònica l’Ajuntament (www.rodadeter.cat).


>> A l'apartat Arxius relacionats podeu consultar els detalls i requisits de cada convocatòria <<

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: