Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Ple extraordinari d’aprovació del cartipàs municipal de l’Ajuntament de Roda de Ter

Bookmark and Share
Imatge de la sessió plenària en la que es va aprovar el cartipàs municipal 2019-2023.
Ampliar en una finestra emergent Imatge de la sessió plenària en la que es va aprovar el cartipàs municipal 2019-2023.
El ple del cartipàs municipal es va emetre en directe per la pàgina de Facebook de l'Ajuntament.
Ampliar en una finestra emergent El ple del cartipàs municipal es va emetre en directe per la pàgina de Facebook de l'Ajuntament.
Data de publicació: 17.07.19 16:04
L’alcalde de Roda de Ter, Albert Serra, va explicar que IPR governarà en minoria i va deixar la porta oberta a un pacte estable més endavant. IPR va necessitar els 3 vots a favor dels regidors de Junts x Roda per poder aprovar el punt de l’ordre del dia que estableix el règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i de les indemnitzacions per assistència


L’Ajuntament de Roda de Ter va celebrar el dilluns 15 de juliol el ple extraordinari del cartipàs municipal amb el qual es dóna per iniciat el curs polític del mandat 2019-2023. L’alcalde de Roda de Ter, Albert Serra, va explicar que el seu grup municipal Independents per al Progrés de Roda (IPR), grup que va guanyar les eleccions del 26-M, governarà en minoria i va deixar la porta oberta a un pacte estable més endavant. Les regidories van quedar repartides entre els regidors d’aquest grup municipal i es va necessitar el vot a favor dels 3 regidors de Junts x Roda per poder aprovar el punt de l’ordre del dia que estableix el règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i de les indemnitzacions per assistència. La resta de punts van ser aprovats per unanimitat.

En el ple es van designar com a tinents/es d’alcalde de l’Ajuntament de Roda de Ter als regidors següents:
 • Primer tinent d’alcalde: Yolanda Tristancho Manso
 • Segon tinent d’alcalde: Marc Verdaguer Iborra
 • Tercer tinent d’alcalde: Montserrat Garcia Garcia
 • Quart tinent d’alcalde: Antoni Vila Tió


En el ple es va establir que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el tercer dimarts de cada mes, no festiu, a les 21 h, a la sala de plens de l’Ajuntament (excepte el mes d’agost). Si és festiu, es podrà avançar o endarrerir la data, i també, excepcionalment, per resolució motivada de l’alcalde si concorren raons que ho justifiquin. Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc els dimarts a les 20 h, a la sala de plens de l’Ajuntament, amb l’excepció del mes d’agost que no hi haurà sessió. Si és festiu, o excepcionalment concorren causes que ho justifiquin, es podran avançar o endarrerir a criteri de l’alcalde.

El ple també va establir el règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació i de les indemnitzacions per assistències. Es va establir que els membres de la corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni parcial rebran la percepció d’assistències en els termes següents:
 • Per cada sessió al Ple: 114 euros.
 • Per cada sessió de la Junta de Govern Local: 143 euros.

Es va establir una dedicació exclusiva per part de l’alcalde, Albert Serra, amb retribució anual bruta de 39.690 euros, que es pagarà en dotze mensualitats.
També es va establir, a favor dels diferents grups polítics municipals, una indemnització per a despeses fetes en l’exercici de les seves funcions, en les quantitats següents:
 • Quantia fixa anual: 10 euros per grup o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en què hi hagi eleccions.
 • Quantia variable: 350 euros anuals per cada regidor del grup municipal o la part proporcional que correspongui al període de la legislatura de l’any en què hi hagi eleccions.

Aquest punt va ser aprovat amb els 5 vots a favors de l’equip de govern d’Independents per al Progrés de Roda (IPR) i els 3 vots de Junts x Roda (JxR). Els 4 regidors d’Esquerra Republicana (ERC) que van assistir al ple hi van votar en contra i van fer una exposició de com havia anat el procés de negociació amb IPR per arribar a un possible pacte que finalment no s’ha fet.

També es va donar compte de les delegacions als regidors:
 • Albert Serra: Governació, Urbanisme, Serveis.
 • Yolanda Tristancho: Cultura, Ensenyament, Salut.
 • Marc Verdaguer: Joventut, Igualtat, Medi Ambient.
 • Montserrat Garcia: Serveis Socials, Hisenda, Participació ciutadana.
 • Antoni Vila: Promoció Econòmica, Esports, Comunicació.


Es va crear la comissió informativa directorial i la comissió especial de comptes i es va donar compte del decret de l’alcalde relatiu al nomenament de la tresorera. També es va fer el nomenament dels representants de l’ajuntament als organismes dels quals forma part.

El ple es va poder seguir en directe a través de la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Roda de Ter, on el podeu recuperar. També es va poder assistir de públic al ple.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: