logo

Pla Parcial Urbanístic 5 'Puigneró'

Al menú de l'esquerra es poden consultar els documents administratius relatius a les diferents figures de gestió d'aquest Pla Parcial 5 Puigneró

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31