Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Comitè d'Avaluació i Seguiment

Tal i com estableix el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció especial, s’ha creat un òrgan de control i coordinació, anomenat Comitè d’Avaluació i Seguiment, que es reuneix un cop l’any, i que està format, de conformitat amb l’article 18 del Decret esmentat, pels següents membres:

COMITÈ D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT

 • Dos en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques.

 • Un membre en representació de cadascun dels departaments següents:

  • Governació i Administracions Públiques.

  • Economia i Finances.

  • Benestar i Família.

  • Medi Ambient i Habitatge

  • I finalment, un representant de la delegació de Govern corresponent a l’àmbit territorial del projecte.

 • Cinc membres en representació de l’ajuntament.

 • Dos membres més en representació de les entitats veïnals més representatives de l’àmbit objecte de l’actuació.

 • Dos en representació de les associacions ciutadanes amb major implantació en aquest àmbit.

 • I dos en representació dels agents econòmics i socials.

En aquest sentit i de conformitat amb els acords dels plens del dia 21 de gener de 2010 i 7 de juliol de 2011, els membres d’aquest comitè nomenats per l’ajuntament són els següents:


 • En representació del propi ajuntament:

  • Jordi Serra i Macià.

  • Jaume Salés i Malian.

  • Albert Serra i Vergara.

  • Xavier Teixidor i Blasi.

  • Antoni Escarrabill i Creus.

 • En representació de les entitats veïnals:

  • Serafí Currius i Boixader, barri de Santa Tecla.

  • Joan Gallach i Folgarolas, barri del Bonamic.

 • En representació de les associacions ciutadanes:

  • Ramon Martí i Pol, Grup de teatre Arrels.

  • Fina Serra Rovira, Club patinatge artístic Roda.

 • En representació dels agents econòmics i socials:

  • Josep Maria Masoliver i Ballana, ARC.

  • Joan Prat Pla, ARC.

Arxius relacionatsimprimir
Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: