logo

Activitats del programa Clara

El programa Clara inclou:

Sessions grupals de motivació i orientació professional orientades a aconseguir que les dones:

- aprenguin a afrontar amb més seguretat i confiança tot el procés de recerca de feina

- defineixin el seu perfil professional, és a dir que identifiquin les seves necessitats i interessos i els puguin contrastar amb les demandes i requeriments del mercat laboral

- comptin amb informació àmplia i suficient sobre el mercat de treball i els recursos vinculats a l’ocupació que estan al seu abast


Cursos per millorar competències instrumentals bàsiques:

- Tècniques de recerca de feina
- Informàtica
- Català


Cursos de formació pel treball i/o reciclatge
El programa Clara inclou la possibilitat d’accedir a cursos de formació ocupacional per tal de promoure la qualificació professional de les dones i facilita’ls l’accés a un lloc de treball. Aquest cursos inclouen la possibilitat de fer pràctiques en empreses.


Acompanyament individual en la recerca de feina
Al llarg del programa s’ofereix un assessorament o acompanyament individual per facilitar els processos de recerca de feina


Totes les activitats que ofereix el programa Clara són subvencionades per l’Instituto de la Mujer i el Fons Social Europeu i, per tant, són gratuïtes

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31