Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Pautes de funcionament

Pautes per al bon funcionament de la Biblioteca

1. Accés a la biblioteca
 • La biblioteca és un servei públic municipal obert a tots els ciutadans, en els dies i hores que indica l’horari.
 • Els infants menors de 7 anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta i no se’ls pot deixar sols a la sala infantil. El personal bibliotecari no es fa responsable de la cura i vigilància dels menors d’edat.
 • El personal de la biblioteca pot demanar la identificació dels usuaris quan ho consideri necessari.
2. Requisits per a la convivència i bon funcionament
 • La biblioteca és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu. Cal mantenir-hi una actitud correcta; s’hi han d’evitar sorolls, comportaments o activitats que puguin interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.
 • Els telèfons mòbils han d’estar apagats.
 • Per raons de seguretat i higiene no es permet fumar, ni menjar, ni beure a la biblioteca.
 • Cada sala està destinada per un públic i per a uns usos específics i la gestió i utilització d’aquests espais és competència exclusiva del personal de la biblioteca. No és permès canviar el material de lloc ni fer un ús inadequat de les sales i dels serveis.
3. Condicions d’ús dels serveis
 • Els usuaris poden accedir lliurement a tots els documents, excepte al llegat Miquel Martí i Pol el qual es regeix per una normativa exclusiva.
 • Un cop consultats els llibres, cal deixar-los al lloc que la biblioteca hagi destinat a aquesta finalitat (carretons, taules, etc.). Només les enciclopèdies i les publicacions periòdiques s’han de retornar a les prestatgeries.
 • Els usuaris poden consultar els diferents ordinadors de catàleg o demanar ajuda al personal de la biblioteca per conèixer els recursos de què disposa.
 • Els serveis de la biblioteca són gratuïts, excepte el préstec interbibliotecari, la gravació de CD’s i la impressió de documents des dels ordinadors d’Internet i +.
4. El servei de préstec
 • Cada persona es pot emportar en préstec fins a 30 documents entre llibres, revistes i audiovisuals per un termini d’un mes, repartits en:
  • 15 llibres o revistes
  • 6 DVD’s i 9 CD’s de música o CD-Rom’s
 • Passat el seu termini, qualsevol document en préstec pot ser renovat, sempre i quan cap altre usuari no l’hagi reservat. La renovació es pot fer a la biblioteca, per telèfon, per correu electrònic o per internet.
 • Cal tenir cura dels documents deixats en préstec i per tant no es poden doblegar les cobertes ni les pàgines dels llibres, així com tampoc no es pot retallar ni subratllar cap mena de document.
 • En el cas dels audiovisuals, cal agafar sempre els discos compactes amb cura, evitant cops i ratlladures.
 • No es poden fer còpies dels documents audiovisuals.
 • Queden exclosos de préstec els documents següents:
  • Enciclopèdies, diccionaris, atlas i anuaris.
  • Documents de la col·lecció local i centre d’interès CM, quan la biblioteca disposi de només un exemplar
  • Números corrents de revistes i de diaris
  • Altres documents, a criteri de la Direcció de la biblioteca.
 • Si un lector vol un llibre que no es troba a la biblioteca, el pot demanar a una altra biblioteca de la Xarxa que el tingui disponible, mitjançant el servei de préstec interbibliotecari; per aquest servei caldrà abonar la taxa establerta.
 • Si un lector no torna els documents en el termini fixat, el sistema informàtic aplicarà un punt de penalització per dia de retard i per document en préstec i bloquejarà el carnet automàticament durant 15 dies per cada bloc de 50 punts. Passat aquest temps, el carnet tornarà a estar operatiu.
 • Si un usuari perd o fa malbé un document, ho ha de notificar immediatament a la biblioteca i ha de comprar el mateix document o abonar-ne l’import.
5. Ús d’Internet i +
 • Per utilitzar aquest servei és necessari tenir carnet de biblioteca pública.
 • Les sessions tenen una durada màxima, que està indicada al costat dels ordinadors.
 • Per a les sessions que no són de consulta puntual, cal demanar hora prèviament.
 • No està permès entrar a xats, pàgines de caire sexual o pornogràfic o de continguts visuals que fereixin la sensibilitat d’altres usuaris.
 • Els infants menors de 14 anys necessiten una autorització dels pares, conforme els permeten utilitzar Internet sota la seva responsabilitat.
Per tal de permetre que la biblioteca compleixi la seva funció i per assegurar la necessària convivència de tothom que es trobi a la biblioteca, qualsevol persona que no respecti aquestes normes d’ús, pot ser expulsada de la biblioteca durant un temps determinat, en funció de la gravetat del fet.
Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: