Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Recollida de piles

piles
Ampliar en una finestra emergent piles
contenidor piles
Ampliar en una finestra emergent contenidor piles
29 PUNTS PER A LA RECOLLIDA DE PILES AL MUNICIPI

Les piles usades no són un residu inofensiu. Degut al seu contingut en metalls pesats, les piles són considerades un residu especial, tòxic i perillós que cal recollir selectivament i tractar correctament.

Les piles es recullen en establiments col·laboradors (actualment hi ha 29 punts de recollida al municipi) i posteriorment es porten al Centre de Tractament i Reciclatge del Pont de Vilomara. D’aquesta manera, s’evita que un residu tòxic vagi a parar al medi ambient, gràcies a la col·laboració en cadena de:
1.- els veïns que les separen i les porten als punts de recollida;
2.- els establiments que les recullen;
3.- l’Ajuntament que distribueix els contenidors i centralitza les piles en un sol punt;
4.- l’Agència de Residus de catalunya que es responsabilitza de la recollida i el tractament mitjançant un gestor autoritzat.

Bàsicament existeixen sis tipus de piles:
Les piles normals:
Salines de carbó i zinc. També s’anomenen piles seques. Tenen un contingut de mercuri inferior al 0,025% del seu pes total. S’utilitzen per llanternes, joguines i aparells mecànics.
Alcalines de manganès. Tenen un contingut en mercuri al voltant d’un 0,1% del seu pes. Són piles de llarga durada
Piles botó:
D’òxid de mercuri. Tenen un contingut de mercuri al voltant del 30% en pes. Són piles amb una corba energètica constant fins que s’esgoten. És per això que s’utilitzen en marcapassos, aparells per sords....
D’ànode de liti. No porten mercuri. Són una mica més grans que les d’òxid de mercuri. Es fan servir per rellotges i calculadores
De zinc-aire. Té un contingut de mercuri del voltant de l’1% en pes. Té una corba energètica constant, però un cop s’ha tret el segell de la superfície comença a desprendre energia fins que s’esgota, tot i que l’aparell al que està incorporada estigui tancat
D’òxid de plata. Té un contingut d’1% del seu pes en mercuri . Com que la plata és molt cara s’utilitza per finalitats molt específiques.


En el procés del reciclatge de les piles grans, primer es trituren i desprès es separen els diferents components per al seu posterior aprofitament. Les piles de botó en canvi es destil·len i d’aquesta manera es separa el mercuri.

Els beneficis del reciclatge son clars:
- Es disminueix la contaminació de rius i sòls per metalls pesats, i per tant el risc de les malalties associades a aquests contaminants
- Es poden recuperar una sèrie de materials que es poden tornar a posar al mercat: mercuri, casquets metàl·lics....

Cadascú de nosaltres hi pot col·laborar de 4 maneres diferents:
- No barregis les piles noves amb les usades. Només aconseguiràs reduir la vida útil de les dues, ja que la nova passa la seva energia a la vella
- Utilitza piles recarregables. Assegura’t que no portin mercuri (mercury free)
- Intenta comprar objectes que funcionin amb energia solar o directament connectats a la xarxa d’electricitat
- Porta les piles usades a la deixalleria o al punt de recollida que tinguis més a prop de casa:

Joieria-Rellotgeria Serra -Pl. Major, 5
Estanc Antònia Fontseré -C. Bac, 9
Lluminària -C. Bac, 37
Electrodoméstics Sanglas -C. Bac, 34
Casacuberta Fotografia-Vídeo -C. Bac, 47
Gasolinera Feixas Aulet, SA. -C. Bac, 52
Electrodomèstics Isern, SA. -Av. Diputació, 10
Estanc Ramisa -C. Call de la Capella, 2
La Llibreria -C. Pere Almeda, 3
Electricitat Pla -C. Pep Ventura, 3
Lleteria-Xarcut. MªD.Torrent -C. Verge Sòl del Pont, 80
Ferreteria Electro-P -C. Diputació, 5 bx
Ferreteria Vilalta -C. Bac, 50
Supermercat. Dia -C. Torrent, 1
Supermercat Bon Preu -Av. Diputació, 3
Digitàlia Audiov. Roda, SL. -Av. Pere Baurier, 6 bx
Fotografia Miquel Rovira -Av. Tecla Sala, 27 bis
Llibreria-Paper. Can Manolito -C. Bac, 2
Radio Televisió Francesc Cruz -C. Joan Maragall, 12
Ajuntament de Roda de Ter -Pl. Major, 4

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: