Mida del text: 1 2 3 | Mapa del web   
 

Sorolls

sorolls
Ampliar en una finestra emergent sorolls
El soroll és una de les variables que cada vegada es tenen més en compte a l’hora de valorar la qualitat de vida que ofereix un poble, un barri o un indret concret. La contaminació acústica, més enllà d’una molèstia, és una de les causes dels trastorns de la son, i pot provocar fatiga, estrès i d’altres alteracions que pertorben la salut de les persones.
Roda de Ter, com d’altres pobles de característiques similars, té uns nivells apreciables de soroll com a conseqüència, principalment, del tipus de teixit urbanístic, bastant compacte, afegit a l’ús del transport privat.
Les fonts de soroll a Roda de Ter
Estem exposats a sorolls de moltes i diverses procedències:
•Soroll ambiental, produït fonamentalment pel trànsit.
•Soroll domèstic, produït principalment pels electrodomèstics i les activitats pròpies de la llar.
•Soroll laboral, que depèn de l’activitat pròpia de cada lloc de treball.

El control del soroll
Roda de Ter té un sistema de vigilància i control de la contaminació acústica.
La policia local realitza periòdicament controls de nivell de soroll en vehicles al municipi. Aquests controls es realitzen amb un sonòmetre i un compta revolucions, que permeten saber si els vehicles respecten els límits establerts per les normatives.
De forma complementària, sobretot per a les motos, es donen una sèrie de recomanacions que ajudaran a evitar una sanció i, sobretot, a no molestar als veïns
L’evolució del soroll al poble
A Roda de Ter les actuacions urbanístiques, lligades al canvi de model socioeconòmic, han permès que el soroll hagi anat disminuint en el conjunt del poble. S’ha trencant la tendència general d’altres ciutats i pobles, gràcies a les requalificacions de sols industrials, com ara Puigneró i la Blava, que progressivament es van transformant en sols residencials.
Les vies principals continuen presentant apreciables nivells acústics, però en general inferiors als que hi havia abans. El fet que la recollida de residus es faci porta a porta, també ha influït remarcadament i en conseqüència s’han reduït els nivells de soroll.
Tanmateix, la millora de l’ambient sonor demana canvis importants en els hàbits i formes de viure al poble en matèria, per exemple, de trànsit i mobilitat, hàbits de consum, lleure, etc.
La continuïtat en l’esforç municipal per a la reducció del soroll ambiental en el municipi, mitjançant accions combinades de minoració de motocicletes i altres fonts de soroll, conjuntament amb l’educació urbana ambiental, poden fer que aquesta tendència de disminució de la contaminació acústica es mantingui.

Ajuntament de Roda de Ter
Pl.Major,4 | 08510 - Roda de Ter | Tel. 93 850 00 75 | Fax 93 854 09 31
En col·laboració amb: