logo

Coloms

Des de les regidories de Salut i Serveis s’ha iniciat darrerament un projecte de lluita integrada, per mitjà d’una empresa que porta a terme el control de coloms a diferents municipis de la Comarca d’Osona.

Des del mes d’agost de 2009, es porten actuacions a Roda de Ter per a minimitzar la població de coloms urbans, i disminuir les molèsties que causen als ciutadans i als edificis del poble. S’han capturat més de 1000 coloms, i la població de coloms ha disminuït a la meitat en uns sis mesos. S’han fet auditories a tots els edificis del poble, detectant punts de cria i edificis vells que cal arreglar, tapar o cobrir amb xarxa. Durant aquest 2010 s’implantaran totes aquestes mesures a aquests punts de cria i dormiders i es corregiran els punts de repòs en els carrers. L’efecte dels coloms a la part antiga del poble ha disminuït, segons es pot constatar en els controls que s’han fet. De totes maneres, es seguiran fent actuacions durant tot el 2010, fins a arribar a una situació sostenible, ja que fa uns any la població era molt més alta que l’acceptable.

Cal dir que els resultats d’aquests tipus d’actuacions, no es perceben normalment de forma immediata, i necessiten d’altres mesures correctores complementàries així com la col·laboració ciutadana, per tal d’assolir un cert èxit.

Arxius relacionatsAjuntament de Roda de Ter
Pl.Major, 4 - 08510 Roda de Ter (Barcelona)
Tel 93 850 00 75 - Fax 93 854 09 31