Convocatòria del Ple ordinari del 20 de juliol de 2021

Última revisió 16-07-2021 18:36
16/07/2021

L'Ajuntament de Roda de Ter celebrarà el Ple ordinari de juliol el dimarts dia 20, a les 19h.

Aquest Ple de la Corporació se celebrarà de manera presencial al Museu de l’Esquerda per poder garantir la distància de seguretat entre les persones assistents i l’aforament continua sent limitat.

Els veïns i veïnes poden presentar preguntes a través de correu electrònic a l’adreça: rodadeter@rodadeter.cat amb la pregunta i la identificació de la persona que la realitza. Per tant, no s'acceptaran preguntes anònimes si bé no es farà pública la identitat de la persona. En aquesta ocasió, la data límit de presentació de les preguntes és dilluns, 19 de juliol, a les 14h.

La sessió plenària es podrà seguir en directe a través del canal de Youtube i de la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Roda de Ter.

ORDRE DEL DIA:

1.-Aprovació de l'acta de la sessió ordinària del dia 22 de juny de 2021

2.-I. Part Resolutiva

2.1.-Dictamen relatiu a la proposta d’acord d’establiment de les festes locals per l’any 2022Expedient núm. 1492-000002-2021 (X2021001568)

2.2.-Dictamen relatiu a la proposta d’acord d’establiment de preus públics del Museu de l’Esquerda Expedient : 1216-000001-2021 (X2021001240)

2.3.-Dictamen relatiu a la proposta d’acord d’aprovació provisional de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari corresponent al Servei municipal d’abastament d’aigua Expedient: 1217-000001-2021 (X2021001346)

2.4.-Dictamen relatiu a la proposta d’acord d’aprovació provisional del Projecte de rehabilitació i adequació de la Casa Museu Miquel Martí i Pol i del seu entorn per fases. Expedient: 2398-000004-2021 (X2021001556)

2.5.-Proposta d’acord relatiu a la modificació de la composició de la comissió informativa i de la comissió especial de comptes i nomenament dels seus membres per raó de petició formulada per regidor Marc Verdaguer Iborra (X2020000949)

3.-II. Part de control

3.1.-Donar compte de la composició dels grups polítics municipals

3.2.-Donar compte de les resolucions de l'alcalde

3.3.-Donar compte dels acords de la Junta de Govern Local

3.4.-Precs i preguntes